Undergange i litteratur og medier (foredrag)

Book er foredrag

De seneste årtier er præget af opbrud og frygt for sammenbrud på flere planer. Absolut vigtigst er klimakrisen, men også COVID 19 udgør en international krise af apokalyptiske dimensioner. De etablerede politiske systemer er også sat under pres.

Jeg har sammen med Mia Bang Nedergaard skrevet bogen Undergange – Apokalypser i litteratur og medier udgivet på Dansklærerforeningens Forlag, hvor vi undersøger forskellige undergangsvisioner inden for klima, religion, den digitale udvikling, pandemier og krig.

I foredraget vil jeg komme ind på, at undergange altid har fyldt i litteraturen, og hvordan vi kan bruge det til at forstå de kriser vi har i dag.

Tidligere arrangører skriver følgende om foredraget:

Sammen med Mia Bang Nedergaard har Sune Weile skrevet bogen Undergange – Apokalypser i litteratur og medier. På baggrund heraf har han udviklet et foredrag som indfanger temaet i en meget bred forstand. Han tager udgangspunkt i religiøse undergange og udvikler disse til moderne undergangsforestillinger: krig, klimaapokalypsen, pandemier og politiske undergangsforestillinger.

En styrke ved Sune Weiles fremstilling er at han belyser sit emne ud fra forskelige forestillingsmønstre: en lineær tænkning og en cirkulær tænkning. I kraft af disse greb lykkes det for ham at give sine tilhørere et ikke alene omfattende, men også nuanceret indtryk af temaet.

Dertil kommer at han har en meget klar og pædagogisk fremstilling, som gør at han er i stand til at belyse det komplekse tema på en velgørende kortfattet måde, foruden at han er i stand til at indgå helt ubesværet i en samtale. Der er således god grund til at anbefale ham som foredragsholder over emnet.

Ivar Lærkesen, cand. mag., tidligere universitets- og gymnasielektor