//
Eksamen i historie STX

Inden du trækker

Når du skal til eksamen i historie er det først og fremmest vigtigt, at du har fået sat dig ind i de temaer, du kan trække. Selvom du har 24 timer til rådighed, skal du ikke forvente, at du kan nå at læse det tema op, som du har trukket. Du skal jo tænke på, at det meste af din tid kommer til at gå med at få læst bilagsmaterialet samt at udarbejde dine problemstillinger.

Sørg også for at få organiseret dine noter indenfor de enkelte temaer, så du nemt kan finde det du er kommet op i. Det gælder også de enkelte bøger, som det er en fordel lige at få genlånt på bogdepotet/biblioteket inden den store dag.

Når du har trukket

Når du har trukket dit bilagsmateriale er det i første omgang vigtigt, at du får tjekket at det hele er der. Der er som regel en forside, hvor der står, hvad sættet skal indeholde. Tjek det igennem!

Så er det med at få det læst. Sæt streger, skriv relevante spørgsmål ned og overvej om du har læst lignende tekster i undervisningen.

Derefter er det en god idé at få organiseret materialet. Har det et bestemt fokus? Er der nogen tekster, der ikke umiddelbart passer sammen med resten? Skriv fx én eller flere overskrifter ned, som du bagefter kan forsøge at lave problemstillinger til.

Når det er gjort, bør du begynde at overveje hvilke problemstillinger, sættet kan svare på. Lad være med som det første at overveje nyt materiale, som du kan inddrage. For det er bilagsmaterialet her, du er til eksamen i.

Problemstillinger og talepapir

Skriv et antal problemstillinger under de overskrifter, som du senere skrev ned. Forsøg at få dem organiseret på de taksonomiske niveauer (redegørelse, analyse, vurdering eller diskussion). Det er ikke et krav at have tre problemstillinger, på de tre taksonomiske niveauer. I princippet kan du nøjes med én, men det er udmærket at have to eller tre. På den anden side skal du kunne besvare dem (kortfattet) på de 10 minutter, som du har indledende til eksamen.

Husk at få skrevet dine problemstillinger ned, og lav et papir til censor og eksaminator, hvor de står på. Dem deler du ud ved eksamensbordet.

Det er også en god idé at udarbejde et talepapir. På den måde sikrer du dig, at du ikke glemmer noget, når du skal fremlægge. Talepapiret er til gengæld dit eget private, så lad være med at give det til censor og eksaminator.

Nyt materiale

I vejledningen til historie står der, at:

Eleverne skal informeres om at det tæller positivt med i bedømmelsen, hvis der er fundet yderligere relevant materiale i forberedelsestiden.  Eksaminanderne skal dog også orienteres om, at mange medbragte hjælpemidler ikke i sig selv er befordrende for en god præstation og at materiale fundet i forberedelsestiden ikke kan træde i stedet for det udleverede prøvesæt. (Vejledning for historie STX, 2010)

Det betyder, at det i nogle sammenhænge kan være relevant at finde supplerende materiale, som kan supplere bilagsmaterialet. Men det er ikke et krav. Det bør kun være fx én tekst, ét billede el. lign. For du skal igen huske på, at det er bilagsmaterialet og IKKE dit eget nye materiale, du er til eksamen i.

Du bør også overveje, om der er tekster fra bilagsmaterialet, som du ikke mener umiddelbart egner sig til besvarelse af dine problemstillinger. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at du får gjort det helt tydeligt over for censor og eksaminator, at du har valgt ikke at inddrage den pågældende tekst, fordi du ikke mener den er relevant for din problemstilling. Det er dog som udgangspunkt bedst, at du kan anvende det bilagsmateriale, som du har fået udleveret. Der er jo trods alt en grund til, at eksaminator har udvalgt det.

Ved eksamensbordet

Til eksamen er du oppe i bilagsmaterialet og temaet på baggrund af de problemstillinger du har formuleret. Dvs. du må forvente, at der også kan blive stillet spørgsmål, som rækker udover lige præcis det bilagsmateriale, som du har trukket. I har jo trods alt arbejdet med faget i tre år.

De første ca. 10 minutter af eksaminationen er dine. Her præsenterer og besvarer du dine problemstillinger. Hvis eksaminator afbryder dig inden de 10 minutter er gået, er det formentlig fordi vedkommende ønsker at give dig en hjælpende hånd. Fx hvis du har misforstået noget, og derfor er kommet på afveje.

Herefter er der ca. 15 min. til dialog mellem dig og eksaminator.

Det er vigtigt, at du i dialogen viser initiativ. Det skal helst ikke blive en spørgetime, hvor eksaminator stiller det ene spørgsmål efter det andet, og du blot sidder og svarer. Forsøg at tage ordet fx i forlængelse af et spørgsmål fra eksaminator. Inddrag bilagsmaterialet så meget som muligt. Kom ned i teksten, hav citater parat, og sørg for at vurdere de enkelte kilders troværdighed og tendens.

Vurderingen

Som sagt er det bilagsmaterialet, temaet og dine problemstillinger du er oppe i. Men det er jo dine kompetencer, der bliver vurderet. Dvs. i hvor høj grad er du i stand til at opfylde de faglige mål, som I har arbejdet med igennem de tre år?

De faglige mål står i fagets læreplan:

Læreplan for historie, 2010:

2.1 Faglige mål

Eleverne skal kunne:

 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Herefter er der ikke andet at gøre, end at stå udenfor døren og vente på den retfærdige dom 😉

Pøj pøj!

Discussion

No comments yet.

Leave a comment