//
Om at skrive et Wiktionary-opslag

Hvad er et Wiktionary-opslag?

Det er et opslag i Wikis ordbog, deres Wiktionary. Målet med ordbogen er at beskrive alle ord fra alle sprog på dansk. Læs mere om deres formål på forsiden.

Hvad er formålet med et Wiktionary-opslag?

Er det positivt eller negativt at blive forfordelt? Helt kort kan det siges, at formålet med et Wiktionary-opslag er, at du kan få svar på sådan et spørgsmål. Brugeren skal på baggrund af opslaget have viden om ordets forskellige egenskaber. Det drejer sig både om betydning, bøjning, eksempler på ordets anvendelse osv. Herefter kan brugeren forstå ordet i den konkrete sammenhæng, hvor han har mødt det fx i en svær tekst. Samtidig bliver det muligt for brugeren selv at anvende ordet efter sproglige normer.

Hvad skal et Wiktionary-opslag indeholde?

Som sagt skal et Wiktionary-opslag forklare et ords egenskaber. Det betyder som regel følgende:

 • Ordklasse og køn: Hvilken ordklasse er det? Verbum, substantiv m.m.? Og hvilket køn?
 • Betydning(er): Hvad betyder ordet? Hvis ordet kan forstås både positivt og negativt dvs. er et dionym (som fx forfordele), forklares de enkelte betydninger individuelt og nummereret. Giv konkrete eksempler til alle betydninger.
 • Bøjning: Hvordan bøjes ordet i fx tid, tal m.m.?
 • Etymologi: Hvad er ordets historiske oprindelse (hvor stammer det fra)?
 • Synonymer/antonymer: Hvilke ord har (næsten) samme betydning (synonym)? Hvilke ord har modsat betydning (antonym)?
 • Udtryk: Hvilke faste udtryk indgår ordet i? Giv konkrete eksempler.
 • Oversættelser: Hvordan oversættes ordet til andre sprog?

Konkret eksempel:

Se et konkret eksempel med ordet ‘hund’.

Hvordan kommer jeg i gang med et Wiktionary-opslag?

Når du skal skrive et opslag er det vigtigt, at du er opmærksom på, at din beskrivelse skal være objektiv. En ordbog er et videnskabeligt opslagsværk, og skal derfor ikke udtrykke en bestemt holdning.

Indenfor sprogvidenskaben (lingvistikken) skelner man mellem en normativ og deskriptiv beskrivelse af sprog.

Den normative sprogbeskrivelse indeholder en personlig vurdering af, hvordan den sproglige udvikling ændrer sig, og hører ikke hjemme i videnskabelige opslagsværker.

Konkret eksempel:

Bjørnetjeneste

 1. En velment hjælp som imidlertid gør mere skade end gavn.
 2. Fejlagtigt også anvendt i betydningen af en stor hjælpeydelse.

(kilde: http://da.wiktionary.org/wiki/bj%C3%B8rnetjeneste)

Opslaget her er normativt, fordi det forholder sig til, hvad der er mest korrekt at skrive. Det skal man ikke forholde sig til i et opslagsværk. Vi må acceptere, at der findes to forskellige opfattelser af ordets betydning, og beskrive dem begge.

Opgave 1:

 1. Hvilken betydning tillægger du følgende ord? Forfordele, laps, godt og vel, overse, patetisk, tosproget.
 2. Hvilken betydning tillægger dine forældre eller bedsteforældre ordene?
 3. Slå ordet op, og sammenlign jeres opfattelser af ordene med ordbogens.
 4. Hvilken betydning mener du, der er mest korrekt og hvorfor?

I den deskriptive sprogbeskrivelse tager man ikke stilling til, om noget er mere korrekt end noget andet. I stedet beskriver man de betydninger af ordet, som nu engang eksisterer. Så er det op til læseren af opslagsværket at vurdere, hvad der er mest korrekt i den konkrete sammenhæng.

Når du skal beskrive dit ord, kan du anvende nedenstående hjemmesider til at finde betydningen. Husk du ikke må kopiere direkte fra de pågældende sider, for der er ophavsrettigheder på.

Opgave 2:

 1. KorpusDK (http://ordnet.dk/korpusdk) er et søgeværktøj, som giver mulighed for at undersøge, hvordan et bestemt ord er blevet anvendt i konkrete sammenhænge gennem tiden. Gå ind på hjemmesiden.
 2. Undersøg hvilken betydning ordet ’forfordele’ har haft gennem tiden ved at søge på ordet. Du får en hel række eksempler på, hvilken kontekst ordet har været anvendt i. Læs evt. den større sammenhæng ved at klikke på eksemplet.
 3. Undersøg mindst to andre af følgende ord: laps, godt og vel, overse, patetisk, tosproget
 4. Hvorfor tror du, der opstår forskellige betydninger af de samme ord?
 5. Mener du det er et problem, at et ord har flere betydninger? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det vigtigste ved et Wiktionary-opslag er:

 • At det indeholder en objektiv beskrivelse af ordets egenskaber.
 • At det giver brugeren mulighed for at forstå og anvende ordet.

© Sune Weile

Discussion

No comments yet.

Leave a comment