//
Screencasting

Jeg har af og til arbejdet med, at eleverne skal optage et oplæg på video. Det er en god måde at arbejde fagligt med mundtlighed på. Men det kan også være grænseoverskridende at skulle stå frem. Alternativet er en lydfil, men her mangler eleven muligheden for at kunne illustrere sine pointer med et fagligt materiale. Det er her screen-casting kommer ind i billedet, bogstaveligt talt. For en screen-cast er netop en kort filmoptagelse af ens skærmbillede med tilhørende lyd.

På Youtube bruges screen-casts som små videoguides til diverse programmer. Men i undervisningen giver det helt nye muligheder for, at eleverne kan optage korte faglige fremlæggelser, analyser, forklaringer osv.

Når eleverne skal arbejde med screen-casts gælder præcis det samme som med podcasting: det vigtigste er, at eleverne er helt klar over, hvilke krav der stilles til deres produkt. Det gøres bedst ved selv at optage en lille screen-cast, som kan anvendes som eksempel i timen som introduktion til opgaven. Det kan være med til at afstemme forventningerne.

Med web-værktøjet screencast-o-matic er det muligt at oprette en kanal (channel), som er åben så eleverne kan optage screencasts, som er tilgængelige med det samme. Det kan bruges som mindre øvelser i timen, fordi det er forholdsvist nemt for eleverne at gå til. Spørgsmålet er, hvad man kan bruge det til i sin undervisning?

Konkrete idéer til screencasting:

  • Lad eleverne lave en screencast, hvor de forklarer et konkret begreb. Det kan fx være i grundforløbet, hvor begreber som jeg-fortæller, metafor el. lign. kan klare en genopfriskning.
  • Eleverne kan lave korte billedanalyser, hvor de forklarer mundtligt mens de peger på vigtige dele i billedet på skærmen.
  • Det kan også være en digtanalyse, hvor eleverne skal finde fx billedsprog i et digt og markere det i en screencast med tilhørende forklaringer.
  • Eleverne kan optage et oplæg med tilhørende PowerPoint fx som mundtlig øvelse inden oplægget skal holdes for resten af klassen.
  • Læreren kan optage en mundtlig feedback på en skriftlig aflevering. Det forudsætter at eleverne afleverer elektronisk.

Ovenstående er et uddrag fra artiklen “Egnet til casting?” bragt i Dansk Noter.

Discussion

No comments yet.

Leave a comment