//
Wiki-hvad?

”I kigger IKKE på Wikipedia! Det er SÅ utroværdigt!!” Det er som oftest den besked eleverne får, når de vælger at bruge det brugergenererede leksikon. Eller sådan var det i hvert fald for et par år siden. For det er alligevel som om, at vindene er ved at vende. Selv Encyklopædien måtte sande, at det ikke er vejen frem at distribuere viden ad betalingsvejen. Internettet er gratis, og det forventer vi i stadigt stigende grad også om den viden der er tilgængelig derude.

Som underviser kan man vælge to vinkler. Enten kan man ærgre sig over, at velfunderet viden tilsyneladende ikke længere er i høj kurs, hvis det overhovedet er forklaringen. Eller også kan man vælge at se det som en styrke, at vidensproduktion ikke længere er forbeholdt en elite af forskere, men i stadigt stigende grad er lagt ud til dem der har lyst.

Og det er der tilsyneladende mange der har, hvis man skal dømme efter Wikipedia-opslag. Selv den danske udgave har set en udvidelse over de seneste par år, som de færreste havde forudset. Det er dog stadig intet i sammenligning med den engelske, hvor det er muligt at finde både fyldige og veldokumenterede opslag. De fleste kender dog stadig de problemer, som naturligt opstår ift. tendens og manglen på objektive kriterier, når ordet er frit. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men det er en problemstilling, som også er værd at undersøge nærmere.

I stedet mener jeg, at wiki’en som genre er oplagt i undervisningssammenhæng, fordi det giver store muligheder for at arbejde med elevgeneret indhold. Helt grundlæggende er en wiki karakteriseret ved at være en hjemmeside, hvor selve indholdet kan redigeres af brugerne. Ofte kræver det ingen registrering at få lov til at redigere indholdet, mens der til gengæld som regel er én eller flere redaktører, der løbende tjekker eller godkender ændringerne. Det giver brugerne en reel oplevelse af at dele og udvikle viden, også selvom de kan forvente, at det senere vil blive redigeret eller ændret af en anden bruger. Det er netop denne oplevelse, som er så vigtig for den enkelte elev. For det er formentlig den, der er den største drivkraft til at lære.

Grundlæggende kan man pege på en række karakteristika for wiki’en:

  • Den består ofte af faglige opslag
  • Den er fuldt ud brugergenereret
  • Der er et antal redaktører, der godkender eller sletter indlæg
  • Den giver oplevelsen af direkte brugerinteraktion
  • Den er karakteriseret ved vidensproduktion gennem samarbejde. Ofte med personer man ikke umiddelbart kender
  • Wiki-opslagene kan diskuteres løbende

Men hvad kan vi så bruge den til? Som udgangspunkt er der ingen grænser for, hvilke emner man kan arbejde med inden for en wiki. Et program som fx Wikispaces giver mulighed for at oprette sin egen wiki, som eleverne herefter kan arbejde med. Ofte er det logisk at uddelegere enkelte emner til fx par eller mindre grupper, som de kan arbejde med under et forløb. Fordi det er nemt at redigere løbende, giver det mening at indlede med at præsentere wiki’en, så eleverne kan fylde ud, når de har tid. Som underviser kan man sørge for, at de herefter får fx 10-15 min. i slutningen af et par moduler til at aftale, hvad de skal arbejde videre med.

Fordelen ved wiki’en er endvidere, at der som regel er tilknyttet et diskussionsafsnit til de enkelte opslag. Det gælder fx Wikipedia, hvor der ofte foregår en lystig diskussion af kildehenvisninger, objektivitet m.m. af de enkelte opslag. Vis et par eksempler til eleverne, og få dem evt. til selv at kommentere et opslag, som I har arbejdet med.

Herefter er det vigtigt, at eleverne selv lærer at bruge diskussionsdelen på fx Wikispaces. Fx kan det være et krav til et antal grupper, at de skal læse de andre gruppers opslag, og komme med ét eller to forslag til, hvordan det kan forbedres.

Konkrete undervisningsidéer:

  1. Under et forløb har I arbejdet med et antal konkrete begreber fx indenfor litteraturhistorie eller en historisk periode. Grupperne skal herefter forklare begreberne med konkrete eksempler, henvisninger til et antal relevante artikler samt fx en video fra Youtube.
  2. Eleverne kan lave en wiki, hvor de enkelte opslag er personer fra en periode. Fx filosoffer, naturvidenskabsfolk el. lign.
  3. Lav en wiki om sprog. Fx indenfor tre fremmedsprog og dansk som tværfagligt projekt, hvor de enkelte sprogs sproghistorie, kulturelle historie el. lign. skal beskrives. Det kan også være forskellige holdninger til sprog tjek fx Dialekt.dk.

© Sune Weile

Discussion

No comments yet.

Leave a comment