//
Del din hjerne! – Mindmap

”Har du ikke dit mind-map med? Så har du værsgo’ at cykle hjem og hente det!”

Helt så drastisk ville det nok ikke gå i den virkelige verden. Heldigvis er der også langt større fordele ved mind-map programmet ”Mind42” (mind for two), end at det ligger digitalt på nettet, så man i hvert fald ikke kan glemme det derhjemme.

Mind-mapping

Pointen med at lave et mind-map burde ikke umiddelbart være nødvendigt at argumentere for. Alligevel er det muligt, at de færreste elever egentlig begynder deres arbejdsproces ved at få den ned på papiret. Og det er en skam. For det kan tage mange af de problemer i opløbet, som helt naturligt vil opstå hen ad vejen. Et mind-map kan hjælpe eleven med at få styr på strukturen i en opgave, inden den overhovedet er i gang med at blive skrevet. Derfor hænger det at lave et mind-map også ufravigeligt sammen med udarbejdelsen af en disposition. Det skal gerne sikre, at arbejdsprocessen bliver mere styret, så det bliver tydeligt, hvor der fx skal indhentes materiale, hvilke problemstillinger der fungerer osv.

At udarbejde et mind-map hjælper bl.a. til at:

  • Få aktiveret en forforståelse om emnet fx gennem brainstorm.
  • Sammenhængen mellem de enkelte idéer bliver tydeliggjort visuelt.
  • Materiale til fx de enkelte problemstillinger eller begreber bliver samlet ét sted.

Web 2.0-værktøj

Programmet ”Mind42”er glimrende til netop denne del af arbejdsprocessen. Som vi skal se i det følgende giver det ikke alene mulighed for at eleven kan udarbejde et mind-map individuelt. Fordi det er et Web 2.0-værktøj bliver det ydermere muligt nemt at dele det med en gruppe eller en lærer, arbejde på det synkront over nettet, og tilknytte materiale, kommentarer m.m. til hvert enkelt punkt i mind-mappet. Dette samarbejde gør det oplagt som værktøj til stilladsering i den enkelte elevs arbejdsproces, fordi det er let for læreren at se, hvor langt eleven er kommet, og hvad vedkommende konkret mangler hjælp til.

Det giver en hel række muligheder for læreren:

  • Tilknyt artikler, billeder og medieklip via links til de enkelte begreber.
  • Kommentér på problemstillinger eller begreber, og kom med konkrete forslag til ændringer.
  • Udbyg mind-mappet med nye spørgsmål og begreber, som du mener eleven skal forholde sig til.
  • Udarbejd et færdigt mind-map til eleven, og bed vedkommende om selv at tilknytte materiale.
  • Giv eleven et materiale fx hjemmesider, tekster, billeder m.m. og bed eleven udarbejde et mind-map hvor det indgår.
  • Lav et mind-map med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer, og bed eleven stille konkrete spørgsmål på baggrund af et givent materiale eller emne som I har arbejdet med.
Mind42

Ovenstående er et eksempel på et mind-map, som danner udgangspunkt for en wiki om sprog. De små runde ikoner viser, at der er tilknyttet et link, tekstblokkene at der er skrevet en kommentar.


Tip: Når du skal dele dit mind-map vælger du ikonet øverst i midten ”Invite and manage collaborators” og indtaster vedkommendes e-mail.

© Sune Weile

Discussion

No comments yet.

Leave a comment