//
Ta’ en joggetur! – Webjogs

Jog the web” er et af mange web 2.0-værktøjer, som gør det muligt at samle en række links, kommentere dem og lægge dem ud på nettet. Fordelen med de kommenterede links er, at du kan videregive vigtige informationer om dem. Fx kan det være, at der er noget særligt eleverne skal finde til en konkret opgave, eller det er måske vigtigt, om eleverne kender hjemmesidens troværdighed el.lign.

Fordi værktøjet giver mulighed for kommenterede links, er det oplagt at anvende det i undervisningen:

  • Eleverne får udleveret en række links, som de skal vurdere troværdigheden af.
  • Som optakt til et forløb får de udleveret en række links, som de skal undersøge til at støtte deres forforståelse af et bestemt emne fx Det moderne gennembrud.
  • En opgave kan være, at eleverne i grupper selv skal udarbejde en linkssamling til et bestemt emne. Måske ud fra en række nøgleord.
  • Lav en ”skattejagt”, hvor eleverne skal finde bestemte informationer på forskellige side. På den måde undgår man, at de fortaber sig på Google.

Hvis du har andre gode idéer, er du velkommen til at dele dem her!

Jeg har udarbejdet en linkssamling, som kan være brugbar, når eleverne skriver stil.

God fornøjelse!

Discussion

No comments yet.

Leave a comment