Om mig

Om mig

Jeg hedder Sune Weile og er leder for Team fag og uddannelse i Kontor for Gymnasier i Børne- og Undervisningsministeriet, som består af 29 fagkonsulenter og fem faste medarbejdere. Her arbejder jeg med faglig udvikling på de gymnasiale uddannelser. Det gælder særligt opfølgning på gymnasiereformen, forsøg og strategisk arbejde i de gymnasiale fag.

Mit store interessefelt er ledelse, og jeg har de sidste par år taget en del efteruddannelse inden for området. Derudover har jeg i mange år anmeldt ledelseslitteratur for hjemmesiden Pædagogen.

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag. i dansk og historie i 2004 fra SDU Odense. Jeg er tidligere gymnasielærer på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvor jeg underviste i dansk og historie i 15 år.

I 2014 færdiggjorde jeg en master i IKT og læring, hvor jeg havde et særligt fokus på projektledelse, innovativt og kreativt samarbejde og digital dannelse.

Fra 2013 til 2019 var jeg fagkonsulent i dansk og retorik på stx og hf. Her havde jeg ansvaret for den faglige udvikling i dansk- og retorik i Børne-  og Undervisningsministeriet.

Tidligere har jeg fra 2010-2013 været medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse, hvor jeg var med til at arrangere både skolebaserede kurser og internatkurser. Fra 2011 sad jeg i opgavekommissionen for danskfaget på stx. Fra 2012-2013 sad jeg i Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn, som varetager den pædagogiske udvikling på de fynske gymnasier.

Halvbror et helhjertet band

I min fritid er der plads til en del musik. Derfor spiller jeg i bandet Halvbror. Det er tre generationer, tre brødre og én trommeslager. Halvbror angriber på dansk store emner som begær, kærlighed, liv og lyst fra overrumplende vinkler og lægger sig gerne i baghold for den opmærksomme lytter

Find Halvbror her eller lyt til Halvbror her

Skriv et svar