Om mig

Om mig

Jeg hedder Sune Weile og har siden 2023 været leder i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen med ansvar for internationale uddannelsesprogrammer som fx Erasmus+ og Nordplus.

Mit store interessefelt er ledelse, og jeg har de sidste par år taget en del efteruddannelse inden for området. Derudover har jeg i mange år anmeldt ledelseslitteratur for hjemmesiden Pædagogen. Jeg er derfor også i gang med en master i offentlig ledelse.

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag. i dansk og historie i 2004 fra SDU Odense. Jeg er tidligere gymnasielærer på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvor jeg underviste i dansk og historie i 15 år.

I 2014 færdiggjorde jeg en master i IKT og læring, hvor jeg havde et særligt fokus på projektledelse, innovativt og kreativt samarbejde og digital dannelse.

Fra 2013 til 2019 var jeg fagkonsulent i dansk og retorik på stx og hf. Her havde jeg ansvaret for den faglige udvikling i dansk- og retorik i Børne-  og Undervisningsministeriet. Efterfølgende var jeg leder for fagkonsulenterne i Kontor for Gymnasier indtil 2023.

Tidligere har jeg fra 2010-2013 været medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse, hvor jeg var med til at arrangere både skolebaserede kurser og internatkurser. Fra 2011 sad jeg i opgavekommissionen for danskfaget på stx. Fra 2012-2013 sad jeg i Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn, som varetager den pædagogiske udvikling på de fynske gymnasier.

Skriv et svar