//
Om siden

Om siden

Siden er et inspirationsforum for min egen undervisning særligt med fokus på Web 2.0 i undervisningen. Den kombinerer de tanker jeg gør mig før, under og efter, men også løse idéer, links og andre indfald.

Om mig

Jeg hedder Sune Weile og er gymnasielærer på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvor jeg underviser i dansk og historie. Jeg er uddannet cand. mag. i 2004 fra SDU Odense i dansk og historie.

Fra maj 2013 sidder jeg som fagkonsulent i dansk og retorik på STX og HF. Her varetager jeg dansk- og retorikfagets interesser og faglige udvikling under Ministeriet for Børn og Undervisning.

Tidligere har jeg fra 2010-2013 været medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse, hvor jeg var med til at arrangere både skolebaserede kurser og internatkurser. Fra 2011 sad jeg i Opgavekommissionen for Dansk STX under IT-forsøget, som bl.a. indeholder forsøg med internet til eksamen. Fra 2012-2013 sad jeg i Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn, som varetager den pædagogiske udvikling på de fynske gymnasier.

Discussion

No comments yet.

Leave a comment