Om at skrive en konklusion

I løbet af efteråret 2023 flytter alle sider om dansk og historie til www.suneweile.wordpress.com. Jeg anbefaler derfor, at du opdaterer dine links.

Hvad er en konklusion?

Kort sagt er en konklusion den endelige konstatering, som følger af fortolkningen, diskussionen eller overvejelserne du har foretaget dig i din tekst. Ordet kommer oprindeligt fra latin, og betyder egentlig ’lukke’, og harmonerer fint med det en konklusion skal.

En konklusion er derimod ikke en gennemgang af din tekst dvs. et resumé. Det er ikke nødvendigt at forklare din læser, hvad vedkommende lige har læst. For med mindre han har en meget dårlig hukommelse, virker det blot som en gentagelse.

Hvad skal en konklusion indeholde?

En konklusion skal give læseren et indtryk af, ”hvad man så kan lære af det”. Den skal drage konsekvensen, af det du netop er kommet frem til i fx din diskussion.

Konkret eksempel:

SMS som kommunikationsform indeholder derfor mange forskellige elementer, og er samtidig en teknologi under udvikling. SMS-beskeden udvider og ændrer normerne for skriftlig kommunikation, men skaber på samme tid tryghed og sociale relationer. Derfor mener jeg også, at fordelene klart opvejer de ulemper, som også er forbundet med sms’en som kommunikationsform. Så længe vi er klar over de begrænsninger den har, ser jeg ingen grund til panik.

I ovenstående eksempel formuleres der en klar holdning afsluttende. Det er meningen med en konklusion. Den skal lukke teksten, så læseren er klar over, at det så at sige er det ’resultat’, der foreligger.

Til gengæld er det meget almindeligt, at der efter en konklusion kommer en egentlig afslutning. Den må gerne være mere åben, og pege frem mod nye spørgsmål.

Hvordan kommer jeg i gang med en konklusion?

Det siger sig selv, at konklusionen er et af de sidste afsnit du skriver. Først når du er klar over, hvad du er kommet frem til, er du i stand til at lave den sammenfatning, som kan lukke teksten.

Når du skal i gang med din konklusion, skal du tage fat i de afsnit i din tekst, hvor du nærmer dig essensen i det emne eller den tekst du beskæftiger dig med. Typisk er det i afslutningen på din fortolkning eller diskussion. Du skal forsøge at finde dine egne hovedsynspunkter i teksten, præcis som du i en redegørelse forsøger at finde en anden skribents.

Når du har fundet dem, er det oplagt at stille dem op.

Konkret eksempel – diskussion

 • Sms-sprog udvikler vores mundtlige sprog
 • Mobiltelefoner er et stressmoment i hverdagen
 • Sms’er er med til at opretholde og udvide et socialt netværk
 • Sms’er kan bruges til at lukke andre ude fra sociale netværk

Konkret eksempel – fortolkning

 • ”Yo Ebbe” er en god nyfortolkning af en folkevise
 • Den siger noget konkret om familiens og slægtens betydning dengang
 • Det kan perspektiveres til i dag, hvor familien ikke betyder det samme længere
 • Vores samfund er i opbrud, fordi vi ikke har de samme værdier længere som dengang

Når du har en oversigt over de vigtigste synspunkter, er det tid til at få dem formuleret samlet som en konklusion. Her drejer det sig om på 6-10 linjer at få formuleret dine synspunkter, så de fremstår som en helhed for læseren.

Konkret eksempel

Det er tydeligt, at sms-sproget først og fremmest er med til at udvikle vores sprog. Det sker som sagt på grund af formatet, som tvinger brugeren til at være kreativ. Samtidig er det tydeligt, at sms’erne er med til at udvide vores sociale netværk, også selvom det i enkelte tilfælde kan misbruges. Selvom mobiltelefonerne således kan opfattes som et stressmoment i hverdagen, er der trods alt flest fordele ved dem.

Konkret eksempel

Hvad kan vi så bruge folkeviserne til i dag? ”Yo Ebbe” er et godt eksempel på, at selv gamle tekster kan iklædes nyt tøj og fremstå moderne. Emnet har ved første øjekast ikke noget med nutiden at gøre, men ved nærmere eftertanke er det interessant, at familien dengang havde så stor betydning. På mange måder forholder det sig helt omvendt i dag, hvor unge trods alt stadig har travlt med at komme hjemme fra, når gymnasiet er gjort færdigt. Til gengæld har vi måske mistet noget af det sammenhold, som de gamle familieværdier indeholdt.

Med konklusionen har du hermed fået lukket din tekst, og du kan gå videre med en afslutning. Det er også nu, du skal få skrevet din indledning. Først når du er klar over, hvad der er din konklusion på teksten, kan du skrive en indledning, som vækker interesse hos læseren.

Det vigtigste ved en konklusion er:

 • At du skriver den, når fortolkningen, diskussionen eller overvejelserne er afsluttede.
 • At den lukker teksten.
 • At den sammenfatter de synspunkter, som du er kommet frem til, men uden at være et resumé af teksten.

Sune Weile ©

Skriv et svar