//
Om siden

Om siden

Siden er primært udviklet de mange år, jeg var underviser. Derfor  indeholder den først og fremmest inspiration til undervisningen i dansk og historie i gymnasiet.

Med tiden vil den også indeholde overvejelser ang. ledelse.

Om mig

Jeg hedder Sune Weile og er leder for Team fag og uddannelse i Kontor for Gymnasier i Børne- og Undervisningsministeriet. Teamet består af 28 fagkonsulenter og fem faste medarbejdere.

Jeg er tidligere gymnasielærer på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, hvor jeg underviste i dansk og historie. Jeg er uddannet cand. mag. i 2004 fra SDU Odense i dansk og historie.

Fra 2013 til 2019 var jeg fagkonsulent i dansk og retorik på STX og HF. Her varetog jeg dansk- og retorikfagets interesser og faglige udvikling i Børne-  og Undervisningsministeriet.

Tidligere har jeg fra 2010-2013 været medlem af Dansklærerforeningens bestyrelse, hvor jeg var med til at arrangere både skolebaserede kurser og internatkurser. Fra 2011 sad jeg i Opgavekommissionen for Dansk STX under IT-forsøget, som bl.a. indeholder forsøg med internet til eksamen. Fra 2012-2013 sad jeg i Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn, som varetager den pædagogiske udvikling på de fynske gymnasier.

Discussion

No comments yet.

Leave a comment