Om at skrive en afslutning

I løbet af efteråret 2023 flytter alle sider om dansk og historie til www.suneweile.wordpress.com. Jeg anbefaler derfor, at du opdaterer dine links.

Hvad er en afslutning?

Det sidste afsnit i din tekst. Modsat en konklusion skal en afslutning ikke lukke teksten. Tværtimod. Ofte skal den åbne emnet, så det bliver tydeligt, at der er meget mere, end det du har nået at beskæftige dig med i din tekst. Det viser læseren, at du er klar over, at du ikke har nået alt, der er at sige om emnet.

Hvad skal en afslutning indeholde?

En afslutning skal indeholde de afsluttende overvejelser om emnet. En afslutning vil i de fleste tilfælde komme efter en konklusion (undtaget i essayet, som ikke indeholder en konklusion). Derfor er det vigtigt, at det ikke blot bliver en gentagelse af konklusionen. I stedet skal den åbne emnet evt. med et par spørgsmål.

Det er også i afslutningen, at du har mulighed for at være kreativ. Måske har du en afgørende pointe, som du vil lægge vægt på eller måske opfordre læseren til at handle.

En afslutning kan derfor også se ud på mange måder. Eksemplerne herunder skal derfor læses som idéer til, hvordan en afslutning kan formuleres.

Konkret eksempel:

Kommunikationsmæssigt åbner den korte besked som medie et helt nyt univers for de unge. De har fået en mulighed for at opkalde en kommunikationsform efter sig – og de kan helt selv bestemme, hvordan den skal formes og fremmes i deres egne kredse.
– Take it or leave it!

Hvordan kommer jeg i gang med en afslutning?

Når du skal skrive en afslutning, skal du forsøge at finde en overordnet pointe i din tekst. Du kan fx tage udgangspunkt i et bestemt synspunkt, som du har været inde omkring i teksten.

Derudover er det vigtigt, at din afslutning hænger sammen med indledningen. Derfor er det også nu, at du finder det, der kan koble indledning og afslutning. Ofte er det et spørgsmål, som du indledningsvist har stillet, som du nu måske har et svar på. Det kan også være en antagelse, som du havde i begyndelsen, som nu har vist sig ikke at holde stik.

Konkret eksempel:

Der er derfor ingen tvivl om, at sms-sproget er kommet for at blive. Spørgsmålet er kun, hvornår det får indvirkning på den måde vi ellers skriver på.
med? 😉

Formålet i ovenstående eksempel er at forsøge at provokere læseren ved at afslutte med sms-sprog. På den måde bliver tekstens pointe sat på spidsen, og læseren sidder tilbage med oplevelsen af, at konsekvenserne af sms-sproget ikke er helt fastlagt. Det åbner for videre undersøgelse.

Det vigtigste ved en afslutning er:

  • At den afslutter din tekst.
  • At den indeholder en kort overvejelse om emnet.
  • At den hænger sammen med indledningen.
  • At den gerne må være kreativ.

Sune Weile ©

Skriv et svar