Vurderingsskemaer

Vurderingsskemaer – hvorfor?

Når der skal gives respons på skriftligt arbejde, kan det være en fordel at bruge vurderingsskemaer. Det kan hjælpe med at tydeliggøre vurderingskriterierne for det skriftlige arbejde. Samtidig kan progressionen blive tydeligere for eleven.

I forbindelse med det skriftlige arbejde giver jeg dels eleverne konkrete kommentarer løbende i afleveringen på baggrund af de fokusområder, der er sat for den skriftlige aflevering. Derudover får de et vurderingsskema tilbage afkrydset og med en kommentar om, hvad de skal arbejde med næste gang.

Herunder er et eksempel på et udfyldt vurderingsskema:

Vurderingsskema

Pointen er, at den næste aflevering giver mulighed for at følge op på de punkter, som eleven er blevet bedt om at arbejde videre med.

En del af vurderingsskemaerne er udarbejdet til udgivelsen Skrivning i dansk af Sophie Holm Strøm og Sune Weile. Derudover har jeg udarbejdet en række andre vurderingsskemaer. De kan alle findes herunder:

Alle vurderingsskemaer er i en samlet fil, som du kan downloade her. Den indeholder følgende:

 • Vurderingsskema Analyseopgave
 • Vurderingsskema Anmeldelse
 • Vurderingsskema Blogindlæg
 • Vurderingsskema Debatindlæg
 • Vurderingsskema Diskussion
 • Vurderingsskema diskuterende blogindlæg
 • Vurderingsskema E-mail
 • Vurderingsskema Essay
 • Vurderingsskema Faglig artikel
 • Vurderingsskema Fortolkning
 • Vurderingsskema Litterær analyserende artikel
 • Vurderingsskema Novelle
 • Vurderingsskema Nyhed
 • Vurderingsskema Populærvidenskabelig artikel
 • Vurderingsskema Portræt
 • Vurderingsskema Redegørelse
 • Vurderingsskema Screencast